Räätäl-Taavi Wilenius (Vilenius) -sukuseuran perustamiskirja allekirjoitettiin Kuusankoskella 17.9.2006 kuuden henkilön voimin. Patentti- ja rekisterihallituksessa yhdistyksen rekisteröimispäivä on 20.12.2006 (195.404). Yhdistysrekisterimuutoksen myötä on saatu 15.9.2019 Y-tunnus: 3063116-1.

 

Seuran asioita hoitaa hallitus jota kutsutaan Taavi-killaksi. Sen jäsenet valitaan joka kolmas vuosi pidettävässä vuosikokouksessa. Tällä hetkellä killassa on 11 jäsentä. Kaikki sukuhaarat ovat edustettuina.

 

Seuran jäsenmäärä vaihtelee 80 molemmin puolin.

 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 

Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyytänyt henkilö joka on jomman kumman vanhempansa puolelta sukuun kuuluva tai avio-/avoliiton kautta siihen liittynyt. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Se on tällä hetkellä 15 €/v.

 

Räätäl-Taavi Wilenius (Vilenius) -sukuseura on Suomen Sukuseurojen Keskusliitto ry:n jäsen.

 

Seuran esittely

 

Rekisteriselosteet löytyvät täältä:

Säännöt, rekisteriselosteet